Back to Interfoni

STRONG 2

 57.00

STRONG 2 Komplet int. za 2 korisnika Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika (slušalice). Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrţi uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaţa prilagoĎena ugradnji po sistemu “ugradi sam”. Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviĎena za ugradnju u zid. Moguće je dodati po dve slušalice za svaki poziv.

Kategorije: , Oznaka: