Back to Interfoni

STRONG 1

 47.64

STRONG 1 Interfonski komplet za 1 korisnika Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata. Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrţi uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaţa prilagoĎena ugradnji po sistemu “ugradi sam”. Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviĎena za ugradnju u zid, a postoji mogućnost priključenja još 3 dodatne slušalice, paralelno.

Kategorija: Oznaka: