COSEC

 553.19

Evidencija radnog vremena na otisak prsta/ pin/ kartica sa kontrolom pristupa za maksimum dvoje vrata. Combo sa COSEC SAMAY softverom. • Uključuje hardver i softver • Mogućnost podrške dodatnog terminala • Mogućnost obostrane kontrole pristupa (sa dva čitača) za dvoje vrata dodavanjem COSEC ARC DC100P modula • Za 100 korisnika • Optički otisak prsta i RFID kartica sa kontrolerom sa LCD ekranom i tastaturom (modul kartice nije uključen u cenu) • COSEC SAMAY Softver sa vremenskim prisustvom i upravljanjem odsustava • COSEC DOOR FOPS je sličan COSEC DOOR FOP po specifikaciji • COSEC DOOR FOPS radi samo sa COSEC SAMAY softverom

Kategorija: Oznaka: